สาย Dark Mode เฮ Google Chrome ป้องกันการเก็บข้อมูลเว็บไซต์ในโหมดส่วนตัว

จากการออกอัพเดทล่าสุดของ Google Chrome 76 มีข่าวดีสำหรับนักท่องเว็บไซต์ผู้ต้องการเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง ซึ่งโดยปกติ ถึงแม้เราจะท่องเว็บไซต์ในโหมดปกปิดตัวตน แต่ก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลของบางเว็บไซต์ รวมไปถคง Google เองได้อยู่ดี

คุณสมบัติดังกล่าวนี้ จะคืนความเป็นส่วนตัวทำให้เราอย่างที่มันควรจะเป็นจริงๆ โดยในการปรับปรุงครั้งนี้เกิดจากปัญหาที่บางแพลคฟอร์มมีการตรวจจับการใช้งานแบบส่วนตัว ทำให้เกิดปัญหาขึ้น

การอัพเดทของ Google ในครั้งนี้ จะเป็นการป้องกันจากบางเว็บไซต์ที่ตรวจจับว่าเราใช้งานในโหมดส่วนตัวอยู่หรือไม่ กล่าวคือ ระบบ จะไม่สามารถตรวจจับได้ว่ามีการใช้งานคุณลักษณะความเป็นส่วนตัวหรือไม่ เว็บไซต์เหล่านั้นก็จะไม่สามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวของเราได้อีกต่อไป

เชื่อเหลิอเกินว่านักท่องเว็บสาย Dark Mode คงถูกใจกันไม่น้อย แต่อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีมีทั้งให้คุณและโทษ การใช้งานที่ไม่สามารถตรวจจับข้อมูลส่วนตัวไว้ได้ อาจส่งผลต่อ เจ้าของเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่ต้องการข้อมูลผู้อ่าน เป็นต้น

แหล่งข่าว Google

Share this post

LAST post