ขอใบเสนอราคา

ขั้นตอนการขอใบเสนอราคา

กรอกรายละเอียดใบเสนอราคา
กรอกรายละเอียด ความต้องการต่างๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ลูกค้าต้องการให้ Sitemepro.com เราออกแบบและจัดทำ
จัดทำเว็บไซต์
ลูกค้าส่งข้อมูล รูปภาพ รายละเอียดของเว็บไซต์ที่ ทางทีมงาน Sitemepro.com เริ่มจัดทำเว็บไซต์ และส่งข้อมูลให้ลูกค้า
A
B
C
เราส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า
เมื่อทีมงาน Sitemepro.com ได้รับข้อมูลจากคุณลูกค้าแล้ว เราจะรีบส่งรายละเอียดใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา และทำการชำระเงิน
undraw_co-working_825n
กรอกรายละเอียดใบเสนอราคา
กรอกรายละเอียด ความต้องการต่างๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ลูกค้าต้องการให้ Sitemepro.com เราออกแบบและจัดทำ
A
undraw_emails_6uqr
เราส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า
เมื่อทีมงาน Sitemepro.com ได้รับข้อมูลจากคุณลูกค้าแล้ว เราจะรีบส่งรายละเอียดใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา และทำการชำระเงิน
B
undraw_group_chat_v059
จัดทำเว็บไซต์
ลูกค้าส่งข้อมูล รูปภาพ รายละเอียดของเว็บไซต์ที่ ทางทีมงาน Sitemepro.com เริ่มจัดทำเว็บไซต์ และส่งข้อมูลให้ลูกค้า
C